ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej).

Na co?

Wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego. Wydatki na instalację fotowoltaiczną oraz pompy ciepła, są kosztami kwalifikującymi się do ulgi termomodernizacyjnej.  Wszystkie kwalifikowane koszty są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju  z 21 grudnia 2018 r w sprawie określenia wykazu rodzaju materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Jak obliczyć ulgę?

Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota, którą można odliczyć wynosi 53 000 zł.

Jak skorzystać z ulgi?

Odliczeń dokonujemy w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Do rozliczenia ulgi należy przedstawić fakturę za kwalifikowany koszt wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

 

WAŻNE:

Ulgę termomodernizacyjna można łączyć z programem Mój Prąd 4.0 lub programem „Czyste Powietrze”.