PROGRAM MOJE CIEPŁO

Celem programu jest wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

 

Beneficjenci programu:

  • Osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to taki w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)

albo

  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Na co można otrzymać dotację?

 

  • Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem CWU z osprzętem.
  • Zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem.
  • Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Jakie są kwoty dotacji?

 

  • 7 000 zł pompa powietrze-woda,
  • 7 000 zł – pompa powietrze-powietrze,
  • 21 000 zł – pompa gruntowa.

Procentowy udział dofinansowania nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych lub 45 % w przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony: https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Nabór jest ciągły i potrwa do 31.12.2026 r lub do wyczerpania puli środków.