Ulga inwestycyjna dla rolników w podatku rolnym.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w tym na fotowoltaikę i pompę ciepła. 

Na czym polega ulga dla rolników?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja. Odliczyć można 25% poniesionych kosztów. Należy je udokumentować rachunkami lub fakturami.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o ulgę składa się w Urzędzie Miejskim lub Urzędzie Gminy pod który podlega wnioskodawca.