Agroenergia dofinansowanie na fotowoltaikę, pompy ciepła i turbiny wiatrowe dla rolników.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Dla kogo?

  • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej roku przed złożeniem wniosku prowadzi gospodarstwo rolne.
  • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej roku przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzi działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na zakup i montaż:

  • Instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kW -  50 kW.
  • Instalacji wiatrowej o mocy 10 kW - 50 kW.
  • Pompy ciepła o mocy 10 kW - 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego.
  • Instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW). Złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.
  • Magazyny energii.

Ile wynosi dotacja?

Do 20 % kosztów kwalifikowanych:

  • Pompa ciepła/ fotowoltaika lub instalacja wiatrowa:

10 < kW ≤ 30 – do 15 000 zł.

30 < kW ≤ 50 – do 25 000 zł. 

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się osobno dla każdego urządzenia oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

 

  • Magazyn energii.

Do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Do kiedy potrwa program?

Do końca 2027 roku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (decyduje lokalizacja inwestycji).