MÓJ PRĄD 5.0

Program dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych. Wnioski w tej edycji programu można składać od 22 kwietnia 2023 r.

 

Podstawowe założenia programu:

 • Dotacja na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW – 10 kW. Na dzień składania wniosku instalacja musi być przyłączona.
 • Zakup i montaż dodatkowych elementów w tym: magazyn energii, pompa ciepła, magazyn ciepła, kolektory słoneczne.
 • Konieczność rozliczania się za energię w tzw. systemie net-billing lub udokumentowane przejście z net-metering na net-billing.
 • Program dedykowany dla gospodarstw domowych.
 • Okres kwalifikowalności wydatków – 1 lutego 2020 r.

 

Program rozróżnia 3 grupy wnioskodawców:

 

1.      Wnioskoskodawcy rozliczający się w systemie net-billing, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowania.

2.      Wnioskodawcy, którzy nie korzystali z dofinansowania i dotychczas rozliczali się w systemie net-metering. Warunkiem jest udokumentowanie przejścia na system net-billing.

3.      Wnioskodawcy, którzy w przeszłości skorzystali z dotacji, ale rozliczają się w systemie net-metering. Warunkiem otrzymania dotacji dla tej grupy jest:

 

 • zmiana systemu rozliczania energii na net-billing,
 • instalacja fotowoltaiczną, na którą otrzymano dofinansowanie została przyłączona i opłacona po 1 lutego 2020 r,
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

 

Wysokość dotacji w programie Mój Prąd 5,0 wynosi:

 

 • 6 000 zł – instalacja fotowoltaiczna bez dodatkowego produktu (dla 1 i 2 grupy wnioskodawców).
 • 7 000 zł – instalacja fotowoltaiczna z dodatkowym produktem (dla 1 i 2 grupy wnioskodawców).
 • 3 000 zł – instalacja fotowoltaiczna dla 3 grupy wnioskodawców.

Urządzenia dodatkowe:

 • 16 000 zł – magazyn energii.
 • 19 400 zł – pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.
 • 5 000 zł – magazyn ciepła.
 • 3 000 zł – system EMS/HEMS,
 • 3 500 zł – kolektory słoneczne.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek złożysz przez portal: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Konieczne jest  jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.