"50 kW na start" - dotacja na instalację fotowoltaiczną dla przedsiębiorców ze Śląska.

Program „50 kW na start” wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

Dofinansowanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Jakie firmy mogą skorzystać z programu „50 kW na start”?

 

  • mikroprzedsiębiorcy,
  • małe firmy,
  • średnie firmy,
  • duże firmy.  

 

Na jaki cel przeznaczona jest dotacja?

 

Na zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Do kosztów kwalifikowanych zaliczany jest zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Jakie są formy i warunki dofinansowania?

 

Fundusz udziela dofinansowania na przedsięwzięcia, których koszt całkowity nie przekracza 350 000 zł.

 

Formy dotacji:

do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

a)      w formie pożyczki i dotacji:

- pożyczka w wysokości do 70 % udzielonego dofinansowania,

- dotacja do 30 % udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez fundusz dofinansowania w formie dotacji do 30 % jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.

b)      w formie dotacji:

- do 15% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

 

Nabory wniosków odbędą się w terminach:

  • Pierwszy nabór: 23.01.2023 r. – 31.03.2023 r.
  • Drugi nabór: 01.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek pobierzesz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wfosigw.katowice.pl).